De oprichting van Tosjopa in 1961

Jan Schweitzer, Aloys Probst en Giel van Lier zijn de oprichters, als we het verslag van de eerste vergadering doornemen. Giel van Lier vervulde zelfs een dubbelfunctie als penningmeester en secretaris. Jan Schweitzer was de eerste voorzitter, Aloys Probst nam de rol van regisseur op zich.

In de notulen komt ook naar voren dat je als lid uit de Sint Jozef parochie moest komen en werd de contributie vastgesteld op 50 cent per maand; dit om een jaarlijkse feestavond voor de leden te kunnen organiseren.

Tosjopa is ontstaan uit het kerkkoor van de parochie, waarvan enkele leden een sketch opvoerden tijdens de jaarlijkse Cecilia avond in november 1961. Dit sloeg zo goed aan dat ze in "het Zaelke" in de St.Joseph parochie met vrienden en familie voorzichtig begonnen met het repeteren van andere stukken. Om aan een naam te komen schreven ze een prijsvraag uit. Dit leidde tot vele inzendingen waaronder ook de uiteindelijke winnaar:

Tosjopa - Toneelvereniging Sint Joseph Parochie.

"Oma komt logeren"is het 1e toneelstuk dat voor een groter publiek wordt opgevoerd. Het opvolgende stuk "de oplichter" oftewel "der Hochstapler" werd in Duitsland opgevoerd en dat leidde tot vermelding in diverse kranten waaronder ook de Telegraaf. In die tijd waren er in de grens streek weinig andere verenigingen die ook de Duitse taal machtig waren.