Marcel Teeuwen nieuwe voorzitter

Marcel Teeuwen neemt de hamer over van Anne Nooten
Tijdens de jaarvergadering van Speelgroep Tosjopa, zondag 6 november j.l., nam voorzitter Anne Nooten afscheid van het bestuur van Tosjopa.

Zij droeg de voorzittershamer over aan Marcel Teeuwen. Anne Nooten was 15jaar lid van het Tosjopabestuur, waarvan de laatste 13 jaar als voorzitter. Tijdens haar voorzittersperiode groeide het aantal (jonge) leden, namen de toeschouwersaantallen toe en groeide het niveau van de voorstellingen. Anne Nooten blijft aan Tosjopa verbonden als regisseur en lid van de diverse werkgroepen. Marcel Teeuwen maakt reeds 14 jaar deel uit van het bestuur van Tosjopa. Het is zijn ambitie deze stijgende lijn voort te zetten en alle spelers van Tosjopa voldoende uitdaging en spelvreugde te bieden in de toekomstige producties. Tijdens deze jaarvergadering werd tevens John Heuvelmans door de leden gekozen tot nieuw bestuurslid van Tosjopa