Nieuwe voorzitter Tosjopa

Paul Stevens neemt voorzittershamer over van Marcel Teeuwen
Tijdens de jaarvergadering van Speelgroep Tosjopa, zondag 25 november j.l., nam voorzitter Marcel Teeuwen afscheid van het bestuur van Tosjopa. 

Hij droeg de voorzittershamer over aan Paul Stevens. Marcel was 14jaar lid van het Tosjopabestuur, waarvan het laatste jaar als voorzitter. Tijdens zijn bestuursperiode groeide het aantal (jonge) leden, namen de toeschouwersaantallen toe en groeide het niveau van de voorstellingen. Helaas heeft Marcel ivm ontwikkelingen op carrière gebied eerder dan gepland besloten het bestuur te verlaten. Paul Stevens is al jaren lid van Tosjopa en is in een eerdere periode ook al als penningmeester actief geweest binnen het bestuur. Het is zijn ambitie deze stijgende lijn voort te zetten en alle spelers van Tosjopa voldoende uitdaging en spelvreugde te bieden in de toekomstige producties. Tijdens deze jaarvergadering werd tevens Nel Schroemges door de leden gekozen tot nieuw bestuurslid van Tosjopa

Wij wensen Paul en Nel veel succes de komende jaren