Lintje voor Nel Schroemges en Nellie Ketels

Twee leden van Speelgroep Tosjopa zijn op 25 april j.l. gedecoreerd tijdens de jaarlijkse lintjes regen. Nel Schroemges

Nel Schroemges werd gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Nel kennen we natuurlijk van de vele rollen die ze sinds 1991 voor Tosjopa heeft gespeeld. Onlangs was ze nog te zien in onze voorstelling "Van dien femilie mosse 't hebbe". Naast speelster is Nel ook bestuurslid van Tosjopa en zet zich zo met hart en ziel in voor onze vereniging. Naast lid van Tosjopa speelt Nel ook sinds 1984 bij de Passiespelen en is ze ook zeer actief bij sportclup Irene. Ook was ze bijna 30 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis afdeling Tegelen.

Wij feliciteren Nel van harte met deze meer dan verdiende onderscheiding.

Nellie KetelsOok Nellie Ketels werd gedecoreerd en wel als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Nellie is al jarenlang lid van Tosjopa en heeft zich op verschillende manieren ingezet voor onze verening. De laatste jaren is Nellie aan ons verbonden als rustend lid, maar ze bezoekt wel nog steeds trouw onze voorstellingen, jaarvergaderingen en officiële gelegenheden. Ook is ze al vanaf 1997 secretaris van de Wereldwinkel in Tegelen en spreekt ze regelmatig reportages in en neemt ze interviews af bij de Tegelse zieken en bejaardenomroep. Ze had ook bestuursfuncties bij het gemengd koor Caecilia en cultureel centrum de Haandert.

Ook Nellie feliciteren wij van harte met deze mooie eervolle onderscheiding.